SE*Mollydoll´s Ragdoll

Med fokus på helheten

Om katteriet

Jag som innehar stamnamnet SE*Mollydoll´s heter Terese Forninge. Jag bor tillsammans med min karl, vår hund och våra katter i Enköping.


Våra katter bor och lever som familjemedlemmar. Här går dom fritt i hela hemmet och har tillgång till två nätade balkonger. Dom har även tillgång till kontrollerad utevistelse i sele.

 

Vi lägger stor vikt vid att katterna är friska, trygga, och lyckliga. Vi vill kunna ge alla våra djur lika mycket tid och omvårdnad och håller därför bara ett fåtal katter hemma. I skrivande stund har vi fyra raggisar hemma, Tofslan, Vega, Penny och Aurelia.

 

I stora kattgrupper blir det lätt mycket stress som leder till ohälsa och det vill vi undvika. Av den anledningen använder vi oss av fodervärdar, dit katterna oftast flyttar som kattungar. Där får dom växa upp i en trygg miljö som fullvärdiga familjemedlemmar och där dom också bor kvar när avelsarbetet är klart.

 

Att hålla katteriets allmänhälsa på högsta nivå är väldigt viktigt för oss då det i slutänden är kattungarna som drabbas. Vi vill ge dom de bästa förutsättningarna för ett långt friskt liv.

 

SE*Mollydoll´s blev godkänt och registrerat av SVERAK/FIFè i juli 2015. Stamnamnet valde jag då vår första ragdollhona hette Molly, en stor hona med underbar pälskvalité och fantastiskt temperament.

 

Målet med uppfödningen är att föda upp friska, sociala och rastypiska katter främst till sällskap. Vi följer Scandinavian Ragdoll Club och Ragdollklubbens rekommendationer vad beträffar hälsoprogram och tester inför avel. Det innebär att katterna DNA-testas för HCM (MYBPC3) N/N, hjärta och njurar scannas UA, samt att de blodgrupperas.

 

Jag är medlem i Västerås kattklubb, Scandinavian Ragdoll club och Ragdollklubben.

 

Jag har gått Pawpeds uppfödarutbildning del 1 och 2 samt är SVERAK diplomerad uppfödare.

 

SE*Mollydoll´s är godkänt och kontrollerat av Länsstyrelsen i Uppsala, jag har tillstånd enligt §16 att bedriva kattuppfödning och försäljning av katter.

 

Vid frågor är ni varmt välkomna att höra av er!

 

Med vänliga hälsningar

Terese Forninge

A few words about the cattery

My name is Terese Forninge and i live with my husband, our dog and our cats in Enköping/Sweden.


Our cats live here with us as familymembers. They have access to our whole house and two balconies with safety net. They also have access to the outside world when safety harness is put on.

 

We put great emphasis that our cats are healthy, secure and happy. We want to be able to give all our animals equal of our time and care, because of this we only keep a few cats at home. At this moment we have four ragdolls at home, Tofslan, Vega, Penny and Aurelia.

 

Stress in more crouded catpopulations often brings unhealthy cats and that is one thing we want to avoid. Because of that we do cooperate with hostfamilies a lot, it also gives the cat a chance to grow up in a safe invironment where it can live as a familymember and also stay when their time as breeder are done.

 

To keep our catteries wellbeing on the highest level are extremely important to us because it affects our kittens at the end of the day. We want to give them the best conditions for a long healthy life.

 

SE*Mollydoll´s got authorised and registred in SVERAK/FIFé in July 2015. Our first Ragdoll cat was named Molly, a big female with lovely coating and fantastic temperament. The cattery got it´s name due to that wonderful Ragdoll.

 

Our primarily goal is to breed healthy, social and breedcharacteristic cats as pets. We follow Scandinavian Ragdoll Club and Ragdollklubbens recomendations regarding to the healthprogram and tests for entering our breedingprogram. This means that our cats are tested with DNA for HCM (MYBPC3) N/N, heart and kidney scanned normal, they are also tested for bloodgroup.

 

I am a member of Västerås Kattklubb, Scandinavian Ragdoll club and Ragdollklubben.

 

I am a SVERAK certified breeder and i have attended Pawpeds G1 and G2 education.

 

SE*Mollydoll´s are certified and controlled by Animal Welfare in Uppsala, i am authorized due to §16 to conduct breeding and selling of cats.

 

If you got questions please do not hesitate to contact us!

 

Kind regards

Terese Forninge

© Copyright SE*Mollydoll´s| Design & Layout 2015-2019 Terese Forninge